Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Národný park Nízke Tatry » príroda

príroda v Národný park Nízke Tatry

príroda

1028x priroda, 374x vrch, 183x prameň, 167x jaskyňa, 106x sedlo, 85x výhľad, 43x prepadlina, 37x kameň, 33x vodopád

príroda

Príroda v Národný park Nízke Tatry

V Národný park Nízke Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusy príroda.

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 1 z 17

Demänovská jaskyňa Slobody, výhlad na Korytnicu, jaskyňa, jaskyňa, Jaskyňa Mateja Korvína, jaskyňa, vyhliadka, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, vyvieračka, prameň, Čičkov žliebok, prameň, prameň, Bacúšské sedlo, Kráľova hoľa, Prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, Veľký bok, prameň pod Skalkou, Brankovský vodopád, vrch, Glatzova priepasť, Barborina jaskyňa, Bystrických jaskyniarov, Horná Kyslá, Prameň Čierneho Váhu, Kadlub pri mlyne, Bory, Medokýš v búdke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 2 z 17

Strieborná, prameň, Ráztoky, Vyvieranie, Údolná, prameň, prameň, Malužinská kyslá voda, pod Studenou dierou, Medvedie, prameň, Dikula, Studnička, občasná vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, jaskyňa, jaskyňa, prameň, Ovčia, Studená diera, občasná, Sloboda-Medvedia, Ludrovčianka, prameň, pri Kamennej chate, Dobrá voda spod Borovej, jaskyňa, prameň, Salatínka, prameň, Mária, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, Váh, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Patočinské sedlo

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 3 z 17

prameň, Posledná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálny prameň, prameň, Studnička, Vyvieračka, Trosiek, prameň, jaskyňa, jaskyňa, prameň, prameň, Banášov bok, Vyvieračka, prameň, vyvieračky, jaskyňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tri Žliebky, Príslop, Spálená, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, výhľad, Na Brde, Vyšné Priečne, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka v Tichom, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 4 z 17

prameň, Prameň Brankovského vodopádu, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, jaskyňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, jaskyňa, prameň, prameň, sedlo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, výhľad, prameň, Prameň Zubrovice, prameň, vrch, sedlo, prameň, Na jame, prameň, Siná, vrch, prameň, prameň, Previs v Salatínke, prameň, výhľad, prameň, prameň Hnilca, Z10, prameň, Salatínsky portál, Z9, Z24, Nad Pekelnou, prameň, Spálená, Stanišovské sedlo, výhľad, sedlo, vyhliadka, výhľad

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 5 z 17

prepadlina, Pustá - prerážka, vrch, v Kostolcoch, Banské, sedlo, Tiesňavy, Tiesňavy, Vodopádová, Lovecká, Jazierková, Gotická, Prievalček, Mrazivá, Medvedia, Skalné okno, Ludrovská jaskyňa, Dvojitá, za skalou, Maťkova, Machová, Prievanová, Lomená, Suchá, sedlo, jaskyňa, Veľké Okno, Jaskyňa Okno, Okno, Prievalec, jaskyňa, jaskyňa, Tunelová, Tunelová, TunelFričova, kameň, sedlo, vrch, Okno, výhľad, výhľad, výhľad, sedlo, vrch, Smerekovica, Smrekovica, Brestová, Jaloviarka, Machová puklina, kameň, vodopád, vodopád, vodopád, vodopád, jaskyňa, Štefanová - nový vchod, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská hora, Hlinisko, Repiská

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 6 z 17

Útulňa, Vetraňola, jaskyňa, jaskyňa, Portálova, Tvarohová, jaskyňa, jaskyňa, v Krčahove, Štefanová-starý vchod, Maliarikove jaskyne, Pustá - Psie diery, jaskyňa, Pustá - Machnaté, Chladivý dych, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, nad 7čkou, jaskyňa, Barania, Marošova, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, Jaskyňa v Sokole, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, v Malom Sokole, jaskyňa, Sovie oči, Pavúčia, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, Zbojnícka, Sloboda-Mramororák, Vyvieranie, Skautská, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, Nová j.pod Baštou, jaskyňa, Studená diera, Dvere

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 7 z 17

jaskyňa, Priechodná, jaskyňa, Končisté, M.jask.Pod Baštou, Beňadiková, j.Mieru - prerážka, jaskyňa, Knažia, Kňazovská rozsadlina, Snežná jama, s tunelom, pod Útesom, Suchá, Medvedí brloh, v skale, Lúžnanský sifón, Sloboda - starý vchod, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Jazvečie 3, výhľad, Selnice, výhľad, výhľad, Jazvečie 2, výhľad, výhľad, výhľad, Krížske sedlo, Jazvečie 1, výhľad, výhľad, sedlo, výhľad, Demänovský nôž, výhľad, Na Demänovú, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Sliačanská, Salatínska sonda, výhľad, výhľad, Tunelová jaskyňa, na Ludrovskú dolinu, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Diera v Repisku, výhľad, Tunelová jaskyňa, výhľad

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 8 z 17

Váhanka, Magura, Sedlo Sinej, výhľad, výhľad, v Žarnovke, výhľad, vrch, výhľad, sedlo, výhľad, výhľad, sedlo Poľany, Liborova, sedlo, sedlo, Hlbokô-výver Štiavnice, sedlo, Medzibrodie, Medvedia, Tifany, Staré Zlomiská, Na Fričovej skale, Jaskyňa zlomísk, výhľad, výhľad, Požiarna jaskyňa, výhľad, Kotliská, Veľké Zelezné, Večná robota, výhľad, Iľanovské sedlo, vrch, Záskočská jaskyňa, sedlo, Biela jaskyňa, Nová Stanišovská jaskyňa, Javorová priepasť, sedlo, výhľad, výhľad, Malá Stanišovská jaskyňa, Slnečný lúč, jaskyňa, sedlo, Kamenné mlieko, Starý hrad, Kopa, jaskyňa, Veľká Stanišovská jaskyňa, Veľká Stanišovská jaskyňa II., sedlo, výhľad, Partizánska jaskyňa, výhľad, výhľad, sedlo, Kriváň, jaskyňa

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 9 z 17

Malá Baba, sedlo, výhľad, sedlo, sedlo, vrch, výhľad, vrch, Okno v Tichom, nad Saláškami, výhľad, vrch, vrch, výhľad, Bohuš, vrch, Zákľuky, vrch, vrch, Nižné Priečne, v Tichom, vrch, výhľad, Poľana, vrch, výhľad, sedlo, výhľad, sedlo, sedlo, Ráztocké sedlo, vrch, vrch, sedlo, výhľad, vrch, sedlo, Ostredok, vrch, Iľanovská dolina, vrch, sedlo, sedlo Ďurkovej, vrch, sedlo, sedlo, vrch, vrch, jaskyňa, Ostredok, vrch, Červená, sedlo Latiborskej hole, sedlo, vrch, sedlo, sedlo, výhľad, vrch, sedlo

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 10 z 17

vrch, vrch, Prameň Hlbokô, Stodôlky, vrch, výhľad, sedlo, sedlo, výhľad, sedlo, sedlo, vrch, sedlo, sedlo, sedlo, vrch, sedlo, sedlo, sedlo, sedlo, Magura, vrch, Patočiny, sedlo, vrch, sedlo, vrch, Z5, vrch, Chopec, sedlo, sedlo, sedlo pod Slalkou, Strapatá, sedlo, sedlo, sedlo, Magura, Z7, vrch, vrch, vrch, Závrt v Červenom Z25, sedlo, vrch, výhľad, Z17, sedlo, Z2, Z15, Z16, vrch, sedlo, Z20, Z18, Kolesárová, sedlo, sedlo, Z21, Z3

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 11 z 17

Z19, sedlo, vrch, Z6, Z4, vrch, Javorie, vrch, vrch, sedlo, Predné, sedlo, sedlo, Stav, Biela skala, Klin, vrch, Pusté, Salatín, výhľad, Mohyla, vrch, Ďurková, Tri kopce, vrch, Mestská hora, Latiborská, výhľad, vrch, výhľad, vrch, sedlo, Veľké Železné, Latiborská hoľa, Košariská, sedlo, vrch, Slemä, vrch, Holica, Opálené, výhľad, vrch, Chabenec, 1195, Zámostská hoľa, vrch, Pánska Hoľa, Veľká hoľa, vrch, výhľad, vrch, Smrečiny, Dzurová, sedlo, vrch, Andrejcová, Panská hoľa, Bukovica, Krámec

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 12 z 17

Ramžené, Záturňa, Turánske, Prepadlisko v Lúžnej3, Prepadlisko v Lúžnej2, vrch, vrch, výhľad, Javorina, vrch, Kolibisko, Senná kopa, prepadlina, vrch, vrch, Žliebky, vrch, Brtkovica, prepadlina, Prašivok, vrch, Magura, vrch, vrch, Čubák, Mýto, Skalka, vrch, vrch, pod Kúpeľom, vrch, vrch, vrch, vrch, Kurence, vrch, Pietrus, Salatínka, Košarisko, vrch, vrch, Handliarka, vrch, vrch, Malá Baba, vrch, Veľká Oružná, Tišnavy, vrch, Grúň, Žiar, Skorušová, vrch, vrch, vrch, pod Homôlkou, vrch, vrch, vrch, vrch

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 13 z 17

Rovná, vrch, Nad Patočinami, vrch, Klin, vrch, prepadlina, Baba, Štítova, vrch, vrch, Pod Fedorkov, Tlstá, vrch, Na Jamách, vrch, Ždiar, vrch, Čierny vrch, vrch, závrt Machnatô9, vrch, sedlo, závrt Machnatô14, závrt Machnatô8, vrch, závrt Machnatô1, závrt Machnatô2, vrch, závrt Machnatô16, vrch, závrt Machnatô3, sedlo, Lysá, závrt Machnatô7, sedlo, závrt Machnatô4, vrch, Prašivá, závrt Machnatô17, závrt Machnatô13, závrt Machnatô6, sedlo, vrch, závrt Machnatô10, závrt Machnatô12, Jama, Magurka, závrt Machnatô11, Fedorka, Magura, Malá Chochuľa, závrt Machnatô5, vrch, vrch, vrch, Škopovo, sedlo, vrch, Na Jame

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 14 z 17

Prievalec, Homôlka, Poludnica, závrt Machnatô15, sedlo, vrch, Bodová, vrch, Končitý vrch, vrch, Zadný vrch, Okrúhla, vrch, Opalisko, Predná Poludnica, vrch, vrch, vrch, sedlo, vrch, sedlo, Krakova hoľa, Biela Marušová, sedlo, sedlo, sedlo, sedlo, vrch, Javorovica, vrch, sedlo, Prepadlisko v Lúžnej1, sedlo, Nemecká, Kúpeľ, sedlo, sedlo Zámockej hole, sedlo, sedlo, sedlo, sedlo, vrch, vrch, vrch, vodopád, vodopád, vodopád, vodopád, vrch, vrch, vrch, Červená Magura, vodopád, sedlo, v Machnatom, Čertova svadba, vodopád, Fišiarka, vodopád, vrch

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 15 z 17

Vyšný Brankov, vrch, vrch, sedlo, vrch, vrch, vrch, Beňuška, vodopád, vodopád, Priehyba, Kačianka, Brankov, Tiché, sedlo, Čiliačka, vrch, Oselná, vrch, vrch, vrch, vrch, Homôľka, vrch, Pavlová, vrch, Zadná Široká, vodopád, Kopa, vrch, vrch, Kozol, vrch, Kochuľa, vrch, Medvedia, Veľká Vápenica, Javorový grúň, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Mačacia, Oravcová, vrch, Mendíčka, Chmelinec, Malý bok, vrch, vrch, Heľpianský vrch, vrch, vrch, vrch, Pálenica, vrch, Havrania poľana, vrch, vrch

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 16 z 17

vodopád, vrch, Olešková, vrch, vrch, Nemecká, vrch, vrch, Gregová, Tanečnica, Vrbovica, vrch, vrch, vrch, Košarisko, Bartková, Kopa, 1658, Raptošov vrch, Bôr, vrch, vrch, Havrany, vrch, vodopád, Bukovinka, Pukanec, vrch, vrch, Zbojnícka, Holičná, vrch, Latiborská hoľa, Grapa, vrch, Zadná hoľa, Babiná, Jánov grúň, Domárka, vrch, Orlová, vrch, 1664, Holica, vrch, vrch, Ostredok, Žliabok, Skalka, vrch, vrch, vrch, Malá Vápenica, Prašivý vrch, Vysoké, Úplaz, vrch, vrch, vrch, Ostrá

Príroda, Národný park Nízke Tatry:, 17 z 17

Pod Košariskami, vrch, Prostredný vŕšok, Štolba, Ondrejská hoľa, Kráľova skala, Veľká Chochuľa, Prašivá, Vrchbánsky grúň, Stredná hoľa, Čelo, vodopád, Holý vrch, Ždiarna, Stajňová, Pustina, vodopád, Vodopád Nemcovô, Šuštiačka, vodopád, kameň, vodopád, vodpopád, vodopád, kameň, vodopád, Kamenná brána, kameň, kameň, balvan, vodopád, Vodopád, V Nižnom Solisku, kameň, Vodopád pod Orlovou, vodopád, Kaskáda v Hlbokom, kameň, kameň, kameň

príroda inde

Jaskyne Demänovskej doliny (185x), Demänovská dolina (171x), Salatín (116x), Jánska dolina (77x), Ďumbier (60x), Ohnište (46x), Brankovský vodopád (8x), Okno (6x), Veľká ľadová priepasť (4x), Kozí chrbát (2x), Vrbické pleso (1x), Hnilecká jelšina (1x), Záskočská jaskyňa (1x)
príroda v Jaskyne Demänovskej doliny
príroda v Demänovská dolina
príroda v Salatín

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://narodny-park-nizke-tatry.oma.sk/priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.